www.leggmason.pl
Infolinia: 801 12 22 12

(+48) 22 640 06 40, (+48) 22 310 96 40

IKE to Indywidualne Konto Emerytalne, czyli jeden
z elementów III filaru systemu emerytalnego, bez którego nasza emerytura może być niska. IKE posiada wiele zalet, w tym znaczną zachętę podatkową.
IKE Z LEGG MASON TO:
 • SWOBODA
  Możesz w każdej chwili wypłacić środki bez ponoszenia dodatkowych kosztów!*
 • PODATKI
  Ewentualne zyski osiągnięte dzięki oszczędzaniu w ramach IKE mogą zostać zwolnione od podatku od dochodów kapitałowych! Aby tak się stało należy spełnić kryterium określonego wieku i stażu oszczędzania na IKE.
 • SPOKÓJ
  Zapewniasz sobie spokój na emeryturze, aby po trudach wieloletniej pracy móc utrzymać dotychczasowy standard życia!
 • ELASTYCZNOŚĆ
  Wpłat dokonujesz, kiedy chcesz i w wybranej przez Ciebie wysokości (pierwsza min. 500 PLN, kolejne nie mniej niż 100 PLN)! Według naszej elastycznej zasady "nie mam - nie wpłacam, mam więcej - wpłacam więcej".
 • BEZPIECZEŃSTWO
  Zabezpieczasz siebie i swoich bliskich, gdyż środki zgromadzone na IKE, w przeciwieństwie do I filaru, są dziedziczone!
 • KOSZTY**
  0 zł za dopłaty
  0 zł za prowadzenie konta

*Jeśli wypłata, wypłata transferowa lub zwrot następuje w terminie do 12 miesięcy od daty zawarcia Umowy o prowadzenie IKE pobierana jest opłata w wysokości 200 zł.

** Opłata manipulacyjna za otworzenie IKE wynosi maksymalnie 400 zł.

Masz pytania? Wypełnij formularz,
pomożemy Ci założyć konto IKE lub IKZE!
Niniejszym upoważniam Legg Mason TFI S.A. do przetwarzania moich danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności poprzez przekazywanie mi informacji telefonicznie i za pomocą środków komunikacji elektronicznej o oferowanych produktach i usługach oraz o ofercie podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej Legg Mason, Inc. Podanie danych jest dobrowolne. Zostałam(zostałem) poinformowana(y), że administratorem moich danych osobowych jest Legg Mason TFI S.A. z siedzibą pod adresem ul. Bielańska 12 (budynek Senator), 00-085 Warszawa oraz, że przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych i prawo poprawiania danych

Okres inwestycji

Fundusze do rozważenia

Adekwatna średnioroczna stopa zwrotu*

Pożyteczna wiedza

więcej niż 10 lat do emerytury
(np. "dzisiejszy" 30-, 40-, czy 50-latek)

LM Parasol FIO Subfundusz Akcji Klikni, jeżeli produkt czysto akcyjny jest dla Ciebie zbyt agresywny.

Dla funduszy akcyjnych od +8% do +10%

Kliknij i zobacz więcej

Fundusze akcji lub fundusze mieszane z dużym udziałem akcji, choć powszechnie uważane są za ryzykowne,
to najlepiej budują kapitał emerytalny w długim terminie. Zmienność (czyli ryzyko) w tym przypadku jest przyjacielem przyszłego emeryta. Dlatego też osoby młode oraz
w średnim wieku powinny bardzo poważnie rozważyć te fundusze w swoim IKE.

Również możesz rozważyć któryś z dwóch funduszy o charakterze mieszanym, inwestujący zarówno w akcje, jak i instrumenty dłużne np. Obligacje Skarbu Państwa.

 

LM Parasol FIO Subfundusz Strateg (kategoria funduszy mieszanych
o aktywnej alokacji aktywów)

Dla funduszy mieszanych
o aktywnej alokacji aktywów od +6% do +8%

Wraz z wiekiem spada nasza akceptacja ryzyka i coraz większą wagę przywiązujemy do bezpieczeństwa. Jednakże horyzont 5 -10 lat przed przejściem na zasłużony wypoczynek daje nadal spore możliwości do efektywnego akumulowania kapitału emerytalnego. Dlatego też proponujemy rozważyć jeden z naszych funduszy mieszanych inwestujący zarówno na rynku akcji, jak też
w obligacje Skarbu Państwa.

 

LM Senior FIO (kategoria funduszy stabilnego wzrostu)

Dla funduszy stabilnego wzrostu od: +5% do +7%

Ostatnie lata pracy zawodowej to główna troska
o zabezpieczenie naszych ciężko uzbieranych oszczędności emerytalnych. Pamiętajmy, że inflacja jest największym wrogiem inwestora konserwatywnie inwestującego np. w lokaty bankowe czy obligacje Skarbu Państwa. Dlatego warto rozważyć niewielki udział akcji
w swoim majątku przeznaczonym na cel emerytalny, szczególnie gdy zostaje nam jeszcze min. 2 czy 3 lata aktywności zawodowej.

Będą one charakteryzować się niższą zmiennością (ryzykiem) niż fundusz akcyjny, ale również i mniejszym potencjałem zysków, co należy uwzględnić w swoich oczekiwaniach finansowych.

zwiń

10 do 5 lat do emerytury
(np. "dzisiejszy" 55-latek)

LM Parasol FIO Subfundusz Strateg Kliknij, jeżeli produkt czysto akcyjny jest dla Ciebie zbyt agresywny.

Dla funduszy mieszanych
o aktywnej alokacji aktywów: od +6% do +8%

Kliknij i zobacz więcej

Wraz z wiekiem spada nasza akceptacja ryzyka i coraz większą wagę przywiązujemy do bezpieczeństwa. Jednakże horyzont 5 -10 lat przed przejściem na zasłużony wypoczynek daje nadal spore możliwości do efektywnego akumulowania kapitału emerytalnego. Dlatego też proponujemy rozważyć jeden z naszych funduszy mieszanych inwestujący zarówno na rynku akcji, jak też
w obligacje Skarbu Państwa.

Również możesz rozważyć fundusz z kategorii stabilnego wzrostu, w którym udział akcji jest nieznaczny i stanowi przeciętnie 20-30% aktywów.

 

LM Senior FIO (kategoria funduszy stabilnego wzrostu)

Dla funduszy stabilnego wzrostu od: +5% do +7%

 

Powyższy fundusz charakteryzować będzie istotnie niższa zmienność (ryzyko) od subfunduszu LM Subfundusz Strateg, ale i potencjał zysków będzie niższy, co należy uwzględnić
w swoich oczekiwaniach finansowych.

zwiń

Mniej niż 5 lat do emerytury
(np. dzisiejszy 60-latek i osoby starsze)

LM SENIOR FIO

Dla funduszy stabilnego wzrostu od: +5% do +7%

Kliknij i zobacz więcej

Ostatnie lata pracy zawodowej to główna troska
o zabezpieczenie naszych ciężko uzbieranych oszczędności emerytalnych. Pamiętajmy, że inflacja jest największym wrogiem inwestora konserwatywnie inwestującego np. w lokaty bankowe czy obligacje Skarbu Państwa. Dlatego warto rozważyć niewielki udział akcji
w swoim majątku przeznaczonym na cel emerytalny, szczególnie gdy zostaje nam jeszcze min. 2 czy 3 lata aktywności zawodowej.

*szacunki własne na podstawie m.in. osiągniętych długoterminowych stóp zwrotu dla głównych klas aktywów w Polsce i na rynkach rozwiniętych. Dla poszczególnych grup funduszy szacunki oparte są o zakładane w długim terminie podziały między klasami aktywów: fundusze stabilnego wzrostu - udział akcji na poziomie 20-30%; fundusze aktywnej alokacji - udział akcji na poziomie 50%; fundusze akcyjne - udział akcji na poziomie 100%

Jaki fundusz w ramach IKE wybierali klienci Legg Mason:

14,76%LM Subfundusz Strateg

3,79%LM Subfundusz Pieniężny

8,13%LM Subfundusz Obligacji

34,96%LM Senior FIO

38,36%LM Subfundusz Akcji

Jaki fundusz w ramach IKE wybierali klienci Legg Mason:
Zapoznaj się także z innymi naszymi produktami, takimi jak CPO, PPE, PPO na www.leggmason.pl